Funkcie aplik√°cie LibreOffice Impress

LibreOffice Impress v√°m umoŇĺŇąuje vytv√°raŇ• profesion√°lne prezent√°cie ktor√© m√īŇĺu obsahovaŇ• grafy, obr√°zky, text, multim√©dia a mnoh√© dalŇ°ie typy objektov. Ak si prajete, m√īŇĺete taktieŇĺ importovaŇ• a upravovaŇ• prezent√°cie Microsoft PowerPoint.

Anim√°cie, prechodov√© efekty a mutim√©di√° s√ļ len niektor√© z techn√≠k, ktor√© m√īŇĺete pouŇĺiŇ• pri vytv√°ran√≠ p√ļtav√Ĺch prezent√°ci√≠.

Vytv√°ranie vektorov√Ĺch obr√°zkov

MnoŇĺstvo n√°strojov pre tvorbu vektorovej grafiky v programe LibreOffice Draw je dostupn√Ĺch i v programe LibreOffice Impress.

Vytváranie snímok

LibreOffice Impress v√°m poskytuje mnoŇĺstvo Ň°abl√≥n pre vytv√°ranie sn√≠mok s profesion√°lnym vzhńĺadom.

You can also assign a number of dynamic effects to your slides, including animation and transition effects.

Vytváranie prezentácií

Pri vytv√°ran√≠ prezent√°ci√≠ m√°te k dispoz√≠cii niekońĺko pohńĺadov a str√°nok. Napr√≠klad, ZorańŹovańć sn√≠mok zobrazuje prehńĺad sn√≠mok pomocou n√°hńĺadov, zatiańĺ ńćo str√°nka T√©zy obsahuje sn√≠mky i text, ktor√Ĺ chcete predn√°Ň°aŇ•.

LibreOffice Impress v√°m taktieŇĺ pom√°ha pri n√°cviku ńćasovania vaŇ°ej prezent√°cie.

Publikovanie prezentácií

Prezent√°cie m√īŇĺete publikovaŇ• na obrazovke, ako t√©zy alebo ako HTML dokumenty.

Predn√°Ň°anie prezent√°cii

LibreOffice Impress v√°m d√°va moŇĺnosŇ• v√Ĺberu medzi automatick√Ĺm alebo manu√°lnym behom prezent√°ci√≠.

Please support us!