Panel Možnosti

Na zobrazenie panelu Možnosti vyberte Zobraziť - Panely nástrojov - Možnosti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Možnosti


Kliknutím vstúpite do rotačného režimu

Mení chovanie pri kliknutí myšou tak, že keď kliknete na objekt a potom naň kliknete ešte raz, zobrazia sa rotačné úchyty. Pretiahnutím úchytu môžete otáčať objekt v ľubovoľnom smere.

Ikonka

Kliknutím vstúpite do rotačného režimu

Zobrazovať mriežku

Určuje, či sa má zobraziť mriežka.

Ikonka

Zobrazovať mriežku

Zobraziť vodiace čiary

Zobrazí alebo skryje vodiace čiary, podľa ktorých môžete zarovnávať objekty na snímku. Ak chcete vodiacu čiaru odstrániť, pretianite ju myšou preč.

Ikonka

Zobraziť vodiace čiary

Vodiace čiary pri posúvaní

Určuje, či sa pri presúvaní objektu majú zobrazovať vodiace čiary.

Icon

Vodiace čiary pri presúvaní

Zachytiť na mriežku

Určuje, či sa majú rámce, objekty kresby a ovládacie prvky presúvať len medzi bodmi mriežky. Ak chcete zmeniť stav záchytnej mriežky iba pre aktuálnu akciu, ťahajte objekt a súčasne držte stlačenú klávesu .

Ikonka

Zachytiť na mriežku

Zachytiť na prichytávacie čiary

Po uvoľnení tlačidla myši sa okraj presúvaného objektu zachytí na najbližšiu záchytnú čiaru.

Ikonka

Zachytiť na záchytné čiary

Zachytiť na okraje strany

Určuje, či sa okraj grafického objektu zachytí na najbližší okraj strany.

Icon Snap to Page Margins

Zachytiť na okraje strany

Zachytiť na okraje objektu

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná na okraj najbližšieho grafického objektu.

Icon Snap to Object Border

Zachytiť na okraje objektu

Zachytiť na body objektu

Určuje, či sa okraj grafického objektu zarovná k bodom najbližšieho grafického objektu.

Icon Snap to Object Points

Zachytiť na body objektu

Povoliť rýchlu editáciu

Ak je zapnuté, môžete text upravovať ihneď po kliknutí na objekt, inak je nutné pre úpravu textu dvojkliknúť.

Icon Allow Quick Editing

Povoliť rýchlu editáciu

Vybrať len textovú oblasť

Určuje, či sa má po kliknutí na text vybrať textové pole.

Icon Select Text Area Only

Vybrať len textovú oblasť

Dvojklikom pridáte text

Zmení správanie myši, pri dvojkliku, keď kliknete na objekt, môžete pridať alebo upraviť text.

Ikonka

Dvojitým kliknutím pridať text

Upraviť objekt s atribútmi

If this icon on the Options bar is activated, objects are shown with their attributes, but with 50% transparency, while you move or draw them. If this icon is not activated, only a contour is shown while drawing, and the object is shown with all attributes when you release the mouse button.

Ikonka

Upraviť objekt s atribútmi

Opustiť všetky skupiny

Opustí všetky skupiny a vráti sa do normálneho zobrazenia.

Icon Exit all groups

Opustiť všetky zoskupenia

Please support us!