Panel osnovy

V n√°hńĺade s osnovou panelu Osnova sa nach√°dzaj√ļ ńćasto pouŇĺ√≠van√© n√°stroje na √ļpravu. Po kliknut√≠ na Ň°√≠pku vedńĺa ikony sa otvor√≠ panel n√°strojov, ktor√Ĺ obsahuje ńŹalŇ°ie pr√≠kazy.

Demote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, down one list level.

Icon Demote

Promote

Moves a list paragraph where the cursor is located, or selected list paragraphs, up one list level.

Icon Promote

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to after the next paragraph.

Icon Move Down

Moves the paragraph where the cursor is located, or selected paragraphs, to before the previous paragraph.

Icon Move Up

Show Formatting

Shows or hides the character formatting of the slide headings. To change the character formatting of a heading, open the Styles window, right-click a style, and then choose Modify.

Show Formatting Icon

Show Formatting

ńĆiernobiely

Zobraz√≠ sn√≠mky ńćiernobielo.

Black and White Icon

ńĆiernobiely

Show Only First Level

Hides all of the headings of the slides in the current slide show except for the titles of the slides. Hidden headings are indicated by a black line in front of a slide title. To show the headings, click the Show All Levels icon.

Icon Show Only First Level

Show Only First Level

Show All Levels

Displays the hidden headings of the slides in the current slide show. To hide all of the headings in the current slide show, except for the slide titles, click the Show Only First Level icon.

Icon Show All Levels

Show All Levels

SkryŇ• podńćasti

Skryje vŇ°etky podnadpisy vybran√©ho nadpisu. Skryt√© podnadpisy s√ļ oznańćen√© ńćiernou ńćiarou pred nadpisom. Ak chcete zobraziŇ• niŇĺŇ°ie √ļrovne nadpisov, kliknite na ikonu ZobraziŇ• podńćasti icon.

Icon Hide Subpoints

SkryŇ• podńćasti

ZobraziŇ• podńćasti

Zobraz√≠ skryt√© podnadpisy zvolen√©ho nadpisu. Ak chcete skryŇ• podnadpisy zvolen√©ho nadpisu, kliknite na ikonu SkryŇ• podńćasti.

Icon Show Subpoints

ZobraziŇ• podńćasti

Please support us!