StavovĂ˝ panel

Stavový panel zobrazuje informácie a vašom dokumente a aktuálne zvolenom objekte. Dvojité kliknutie na niektoré položky stavového riadku otvorí zodpovedajúce dialógové okno.

Aktuálna veľkosť

Zobrazí X-ovú a Y-ovú pozíciu kurzora a veľkosť vybraného objektu.

OtoÄŤiĹĄ

Specifies the current page display zoom factor.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Aktuálny snímok/vrstva

Zobrazí číslo aktuálneho snímku a celkový počet snímok.

Zo sĂşboru

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!