Panel Zobrazenie snímok

Panel Zobrazenie snímok bude otvorený spolu s v náhľadom Zoraďovač snímok.

Vyskúšať časovanie

Spusti prezentáciu s časovačom v ľavom dolnom rohu.

Ikonka

Vyskúšať časovanie

Zobraziť/skryť snímku

Skryje zvolený snímok tak, aby sa nezobrazil počas prezentácie.

Ikonka

Zobraziť/skryť snímku

Snímok na riadok

Zadajte počet snímok, koľko sa zobrazí v každom riadku v Zoraďovači snímok.

Please support us!