Panel čiar a výplne

Panel čiar a výplne obsahuje príkazy a voľby, ktoré môžte použiť v aktuálnom náhľade.

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Icon Position and Size

Umiestnenie a veľkosť

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Preniesť do popredia

Text

Moves the selected object up one level, so that it is closer to top of the stacking order.

Icon Bring Forward

Preniesť bližšie

Štandardný panel

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

Icon Send Backward

Odoslať späť

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Preniesť dozadu

Pred objekt

Poradie objektov zmeníte ťahom vybraného objektu pred objekt, ktorý ste si určili. Umiestnenie objektu na obrazovke sa pritom nezmení

Za objekt

Poradie objektov zmeníte ťahom vybraného objektu za objekt, ktorý ste si určili. Umiestnenie objektu na obrazovke sa pritom nezmení.

Štýl čiary

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Štýl čiary

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Farba čiary

Select a color for the line.

Icon Line Color

Farba čiary

Štýl oblasti / výplň

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Icon Area Style / Filling

Štýl oblasti / výplň

Tieň

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Icon Add Shadow

Tieň

Zo súboru

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Icon Line Ends

Štýl šípky

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Transformations

Upraví tvar, orientáciu alebo výplň vybraných objektov.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Display Grid

Enables or disables the grid.

Zachytiť na mriežku

Určuje, či sa majú rámce, objekty kresby a ovládacie prvky presúvať len medzi bodmi mriežky. Ak chcete zmeniť stav záchytnej mriežky iba pre aktuálnu akciu, ťahajte objekt a súčasne držte stlačenú klávesu .

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Please support us!