Panel čiar a výplne

Panel čiar a výplne obsahuje príkazy a voľby, ktoré môžte použiť v aktuálnom náhľade.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Ikonka

Styles

Čiara

Sets the formatting options for the selected line.

Ikonka

Úsečka

Zo súboru

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Ikonka

Štýl šípky

Štýl čiary

Select the line style that you want to use.

Ikonka

Štýl čiary

Šírka čiary

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

Ikonka

Šírka čiary

Farba čiary

Select a color for the line.

Ikonka

Farba čiary

Oblasť

Nastaví vlastnosti výplne vybraného grafického objektu.

Ikonka

Oblasť

Štýl oblasti / výplň

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Ikonka

Štýl oblasti / výplň

Tieň

Tieň

Adds a shadow to the selected object. If the object already has a shadow, the shadow is removed. If you click this icon when no object is selected, the shadow is added to the next object that you draw.

Ikonka

Tieň

Please support us!