Prezentácia

Obsahuje príkazy na spustenie prezentácie.

Prezentácia

Starts your slide show.

Nastavenie prezentácie

Určí nastavenia prezentácie, vrátane snímku, ktorým začína, spôsobu prechádzania medzi snímkami, druhu prezentácie a nastavenia ukazovateľa.

Vyskúšať časovanie

Spusti prezentáciu s časovačom v ľavom dolnom rohu.

Interakcia

Určuje ako sa daný objekt zachová, pokiaľ na neho počas prezentácie kliknete.

Vlastná animácia

Assigns effects to selected objects.

Prechod snímku

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

Zobraziť/skryť snímku

Skryje zvolený snímok tak, aby sa nezobrazil počas prezentácie.

Vlastná prezentácia

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!