Upraviť

Obsahuje príkazy na úpravy objektov v dokumente.

Otočiť

Otočí vybraný objekt/objekty.

Čiara

Flips the selected object horizontally, or vertically.

Konvertovať

Možnosti pre konverziu vybraného objektu.

Usporiadať

Zmení poradie vybraných objektov.

Text

Aligns selected objects with respect to one another.

Rozloženie

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Pomenovať objekt

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Zoskupiť

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Zrušiť zoskupenie

Breaks apart the selected group into individual objects.

Vstúpiť do zoskupenia

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Opustiť zoskupenie

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Zložiť

Zloží dva a viac objektov do jediného tvaru. Na rozdiel od zoskupenia zložené objekty zdedia vlastnosti od najnižšieho objektu v poradí. Zložené objekty môžete taktiež rozdeliť ale strácate tým originálne vlastnosti objektu.

Rozdeliť

Rozdelí zložený objekt na jednotlivé časti. Výsledný objekt má úplne rovnaké vlastnosti pre výplň a čiaru ako mal zložený objekt.

Tvary

Vytvorí tvar z dvoch alebo viacerých vybraných objektov.

Pripojiť

Vytvorí čiaru alebo Beziérovu krivku spojením dvoch alebo viac čiar, kriviek alebo iných objektov čiarou. Uzavrené objekty obsahujúce výplň sa prevedú na čiary bez výplne.

Rozpojiť

Rozpojí čiary spojené príkazom Spojiť.

Please support us!