Upraviҕ

Obsahuje pr√≠kazy na √ļpravy objektov v dokumente.

OtońćiŇ•

Otońć√≠ vybran√Ĺ objekt/objekty.

ńĆiara

Flips the selected object horizontally, or vertically.

Konvertovaҕ

MoŇĺnosti pre konverziu vybran√©ho objektu.

Usporiadaҕ

Zmen√≠ poradie vybran√Ĺch objektov.

Align Objects

Aligns selected objects with respect to one another.

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Pomenovaҕ objekt

Assigns a name to the selected object, so that you can quickly find the object in the Navigator.

Zoskupiҕ

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

ZruҰiҕ zoskupenie

Breaks apart the selected group into individual objects.

Vst√ļpiŇ• do zoskupenia

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Opustiҕ zoskupenie

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

ZloŇĺiŇ•

ZloŇĺ√≠ dva a viac objektov do jedin√©ho tvaru. Na rozdiel od zoskupenia zloŇĺen√© objekty zdedia vlastnosti od najniŇĺŇ°ieho objektu v porad√≠. ZloŇĺen√© objekty m√īŇĺete taktieŇĺ rozdeliŇ• ale str√°cate t√Ĺm origin√°lne vlastnosti objektu.

Rozdeliҕ

Rozdel√≠ zloŇĺen√Ĺ objekt na jednotliv√© ńćasti. V√Ĺsledn√Ĺ objekt m√° √ļplne rovnak√© vlastnosti pre v√ĹplŇą a ńćiaru ako mal zloŇĺen√Ĺ objekt.

Tvary

Vytvor√≠ tvar z dvoch alebo viacer√Ĺch vybran√Ĺch objektov.

Pripojiҕ

Vytvor√≠ ńćiaru alebo Bezi√©rovu krivku spojen√≠m dvoch alebo viac ńćiar, kriviek alebo in√Ĺch objektov ńćiarou. Uzavren√© objekty obsahuj√ļce v√ĹplŇą sa preved√ļ na ńćiary bez v√Ĺplne.

Rozpojiҕ

Rozpoj√≠ ńćiary spojen√© pr√≠kazom SpojiŇ•.

Please support us!