Zobraziť

Toto menu obsahuje príkazy ovládajúce zobrazenie dokumentu na obrazovke.

Normálny

Prepne do náhľadu Normálny, v ktorom môžete snímky vytvárať a upravovať.

Osnova

Prepne do náhľadu Osnova, v ktorom môžete snímky preusporiadať a môžte upravovať ich položky a záhlavia.

Stránka s poznámkami

Prepne sa do náhľadu Poznámky, kde ich môžete do snímky pridávať poznámky. Pokiaľ spustíte prezentáciu, poznámky sa nezobrazia.

Podklady

Switches to the handout page view, where you can scale several slides to fit on one printed page.

Zoraďovač snímok

Displays miniature versions of the slides so they can easily be rearranged.

Master Slide

Switches to master slide view, where you can add elements that you want to appear on all of the slides that use the same master slide.

Master Notes

Displays the master notes, where you can set the default formatting for notes.

Text

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

Štandardný panel

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Pravítko

Zobrazí alebo skryje pravítka z horného a ľavého okraja pracovnej plochy.

Zapína a vypína .

Záchytné čiary

Sets the display properties of a grid.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Object Moving Helplines

Určuje, či sa pri presúvaní objektu majú zobrazovať vodiace čiary.

Farba/Odtiene šedej

Zobrazí snímky farebne, v odtieňoch šedej alebo čiernobielo.

Poznámky

Show or hide a presentation's annotations.

Master Background

Toggle the visibility of a master slide's background to be used as the background of the current slide.

Master Objects

Toggle the visibility of a master slide's objects to appear on the current slide.

Predloha

Add header, footer, date, and slide number placeholders to the master slide.

Postranný panel

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, and media gallery features.

Styles

Opens the Styles deck of the Sidebar, which lists the available graphic and presentation styles for applying and editing.

Clip Art Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Navigátor

Otvorí navigátor, kde môžete rýchlo preskočiť na ďalšie snímky alebo prechádzať medzi otvorenými súbormi.

Lupa

Zmenší alebo zväčší zobrazenie obrazovky LibreOffice.

Please support us!