Súbor

Tieto príkazy umožňujú prácu s aktuálnym dokumentom, otvorenie nového dokumentu alebo ukončenie aplikácie.

Nový

Vytvorí nový dokument LibreOffice.

Otvoriť

Opens a local or remote file, or imports one.

Šablóny a Dokumenty

Lists the most recently opened files. To open a file in the list, click its name.

Zatvoriť

Zatvorí aktuálny dokument bez ukončenia programu.

Sprievodcovia

Prevedú vás vytvorením pracovných a osobných listov, faxov, programov, prezentácií a ďalších.

Šablóny

Lets you organize and edit your templates, as well as save the current file as a template.

Otočiť

Replaces the current document with the last saved version.

Verzie

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Uložiť

Uloží aktuálny dokument.

Uložiť ako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Uložiť ako

Saves all modified LibreOffice documents.

Exportovať

Vykoná export prezentácie s príslušnými voľbami.

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Zvuk

Sends a copy of the current document to different applications.

Náhľad vo webovom prehliadači

Creates a temporary copy of the current document in HTML format, opens the system default Web browser, and displays the HTML file in the Web browser.

Export

Vytlačí aktuálny dokument, výber alebo určené strany. Tiež je možné zadať nastavenia tlače pre aktuálny dokument. Nastavenia tlače sa môžu líšiť podľa používanej tlačiarne a operačného systému.

Nastavenie tlačiarne

Select the default printer for the current document.

Document Properties

Displays the properties for the current file, including statistics such as word count and the date the file was created.

Elektronické podpisy

Adds and removes digital signatures to and from your document. You can also use the dialog to view certificates.

Export

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!