Menu

Nasleduj√ļca ńćasŇ• zobrazuje t√©my n√°povedy dostupn√© pre menu a dial√≥gov√© okn√°.

Note Icon

Ak chcete pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu mus√≠ byŇ• zvolen√© okno obsahuj√ļce dokument s ktor√Ĺm chcete pracovaŇ•. Obdobne mus√≠te zvoliŇ• objekt v dokumente aby ste mohli pouŇĺ√≠vaŇ• pr√≠kazy menu priraden√© k objektu.


Warning Icon

Ponuky s√ļ kontextovo z√°visl√©. To znamen√°, Ňĺe s√ļ pr√≠stupn√© len tie poloŇĺky menu, ktor√© sa t√Ĺkaj√ļ aktu√°lne vykon√°vanej pr√°ce. Ak je ukazovateńĺ umiestnen√Ĺ v texte, potom s√ļ pr√≠stupn√© vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√Ĺ s√ļ potrebn√© pre edit√°ciu textu. Ak ste vybrali grafiku v dokumente, potom uvid√≠te vŇ°etky poloŇĺky menu, ktor√© m√īŇĺu byŇ• pouŇĺit√© na √ļpravu grafiky.


S√ļbor

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

Zobraziҕ

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

VloŇĺiŇ•

Menu obsahuje pr√≠kazy na vkladanie nov√Ĺch prvkov do dokumentu, ńćo zahrŇąuje, okrem in√©ho, sekcie, pozn√°mky pod ńćiarou, zvl√°Ň°tne znaky a ńŹalŇ°ie s√ļbory.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

Prezent√°cia

Obsahuje príkazy na spustenie prezentácie.

Tools

Okno

Obsahuje príkazy na manipuláciu a zobrazovanie okien dokumentu.

Help

Menu Pomocn√≠k umoŇĺŇąuje spustiŇ• a ovl√°daŇ• syst√©m pomocn√≠ka LibreOffice.

Please support us!