Prevod bitmapových obrázkov na vektorovú grafiku

Pri zmene veľkosti vektorovej grafiky nedochádza k znižovaniu kvality. V programoch LibreOffice Draw and Impress môžete prevádzať bitmapové obrázky na vektorovú grafiku.

  1. Vybrte bitmapový obrázok ktorý chcete previesť.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    In LibreOffice Draw, choose Shape - Convert - To Polygon.

    V LibreOffice Impress kliknite pravým tlačidlom na objekt a zvoľte Previesť - Do polygónu.

  3. Nastavte voľby prevodu pre obrázok a kliknite na OK. Viz Previesť do polygónu pre popis volieb prevodu.

Please support us!