Vkladanie zošitov do snímok

Zošity tabuľkového procesoru môžete do snímky Impress alebo stránok Draw vkladať rôznymi spôsobmi:

 1. Insert a native table - you enter the data into the cells and apply fancy formatting using the Table Design section on the Tasks pane.

 2. Insert a new table as an OLE object or insert an existing file as an OLE object - you can specify the link to a file to be a live link to the latest data saved in a spreadsheet file.

Vloženie domovskej tabuľky

 1. Prejdite na snímku Impress alebo stránku Draw, kam chcete vložiť tabuľku.

 2. Zvoľte Vložiť - Tabuľka alebo kliknite na ikonu Tabuľka na paneli Štandardný.

 3. Dvakrát kliknite na tabuľku a zadajte alebo vložte do buniek údaje.

 4. Select some cell contents and right-click to open the context menu. Choose commands to change the cell's contents, like font size and line spacing.

 5. Right-click the table border to open the table's context menu. Use the table's context menu to enter a name and description for the table, or to distribute the rows or columns equally, among other commands.

 6. Select some cells and right-click to open a context menu, where you can insert or delete rows and columns, among other commands.

  To select a rectangular area of cells, point to a cell in one corner of the rectangle, hold down the mouse button, and drag the mouse to the opposite corner of the rectangle, then release the mouse button.

  To select one cell, point to that cell, hold down the mouse button, and drag the mouse to the next cell and back, then release the mouse button.

Vloženie nového zošitu ako OLE objektu

Prázdny zošit LibreOffice Calc môžete pridať do snímky ako objekt OLE.

 1. Prejdite na snímku, do ktorého chcete vložiť zošit.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object. Click Create new and select the LibreOffice Spreadsheet. Click OK. Click in the spreadsheet to enter your data.

 3. Kliknite mimo zošitu pre náhľad snímku.

Ak chcete zväčšiť tabuľku bez zväčšenia buniek, dvakrát kliknite na zošit, a potom pretiahnite rohový úchyt. Ak chcete zväčšiť bunky vo vnútry zošitu, kliknite na zošit a pretiahnite rohový úchyt.

Vloženie zošitu zo súboru

Ak vložíte existujúci zošit do vášho snímku, zmeny, ktoré vykonáte v pôvodnom zošite, sa na vašej snímke neprejavia. Môžete však vykonávať zmeny zošitu vo vašej snímke.

 1. Prejdite na snímku, do ktorého chcete vložiť zošit.

 2. Choose Insert - OLE Object - OLE Object.

 3. Zvoľte Vytvoriť zo súboru a kliknite na Hľadať.

 4. Nájdite súbor, ktorý chcete vložiť, a kliknite na OK.

  Zaškrtnutím poľa Odkaz na súbor vložíte súbor ako odkaz.

note

Celý zošit je vložený do vašho snímku. Ak chcete zmeniť list, ktorý je zobrazený, dvakrát kliknite na zošit a potom zvoľte požadovaný list.


Please support us!