Vyskúšať časovanie zmien snímok

LibreOffice vám pomôže pri nastavení časovania zmien snímok vašej prezentácie.

Pripravte snímky prezentácie, spustite prezentáciu pomocou špeciálnej ikony, povedzte svojmu imaginárnemu publiku všetko, čo chcete povedať, a pokračujte na ďalšiu snímku. LibreOffice zaznamená čas zobrazenia pre každý snímok, takže nabudúce, keď spustíte prezentáciu s automatickou zmenou snímkou, časovanie bude také, aké ste nahrali.

Zapíše ukážku s opakovaným časovaním

  1. Otvorte prezentáciu a prepnite sa na pohľad Zoraďovač snímok.

  2. Spusťte prezentáciu pomocou ikony Vyskúšať časovanie Ikona na paneli Zobrazenie snímok. Najprv vidíte snímok a časovač v rohu dole.

  3. Keď je čas postúpiť na ďalšiu snímku, klikne na časovač. Na vlastnú predvoľbu nastavenie pre tento snímok, klikne na snímku, nie na časovač. Pokračujte pre všetky snímky vo vašej prezentácii.

  4. LibreOffice zaznamená zobrazený čas pre každý snímok. Uloží vašu prezentáciu.

  5. If you want the whole presentation to auto-repeat, open the menu Slide Show - Slide Show Settings. Click Loop and repeat after and OK.

Please support us!