Vytlačenie snímku tak, aby sa zmestil na papier

Rozmery snímku, ktorý chete tlačiť,môžete upraviť tak, aby sa celý vošiel na tlačenú stránku.

  1. Otvorte dokument ktorý chcete vytlačiť.

  2. In Normal View, choose Slide - Properties, and then click the Page tab.

  3. V oblasti Nastavenie rozvrhnutia zaškrtnite políčko Prispôsobiť objekt formátu papieru.

  4. V oblasti Formát papiera zvoľte Formát.

  5. Kliknite na OK. Veľkosť snímky bude upravená tak, aby sa zmestil na papier. Vzájomné pozície objektov na snímku budú zachované.

Please support us!