Načítavanie zoznamov farieb, prechodov a šrafovaní

Pre organizovanie farieb, prechodov a šrafovaní môžete využívať zoznamy. LibreOffice poskytuje niekoľko zoznamov ktoré môžete načítať a používať vo vašich dokomentoch. Ak chcete, môžete pridávať alebo odstraňovať položky v týchto zoznamoch, alebo dokonca môžete vytvárať i svoje vlastné zoznamy.

Načítanie zoznamu farieb:

  1. Zvoľte Formát - Oblasť a kliknite na záložku Farby.

  2. Kliknite na ikonu Načítať zoznam farieb.

  3. Nájdite zoznam farieb, ktorý chcete načítať, a kliknite na Otvoriť. Súbor zoznamu farieb má formát [meno_súboru].soc.

Pre uloženie zoznamu farieb kliknite na ikonu Uložiť zoznam farieb, zadajte meno súboru a kliknite na Uložiť.

The freieFarbe HLC color list is based on the CIELAB model and is optimized for professional CMYK printing. The colors in the Compatibility and HTML lists are optimized for displays using a resolution of 256 colors. The palettes “LibreOffice” and “Material” contain the official LibreOffice and Material Design palettes respectively. The tonal.soc palette provides a set of colors organized by luminance contrast that work across different hardware.

Načítanie zoznamu prechodov:

  1. Zvoľte Formát - Oblasť a kliknite na záložku Prechody.

  2. Kliknite na ikonu Načítať zoznam prechodov.

  3. Nájdite zoznam prechodov, ktorý chcete načítať a kliknite na Otvoriť. Súbor zoznamu prechodov má formát [meno_súboru].sog.

Pre uloženie zoznamu prechodov kliknite na ikonu Uložiť zoznam prechodov.

Načítanie zoznamu šrafovaní:

  1. Zvoľte Formát - Oblasť a kliknite na záložku Šrafovanie.

  2. Kliknite na ikonu Načítať zoznam šrafovania.

  3. Nájdite zoznam šrafovaní, ktorý chcete načítať a kliknite na Otvoriť. Súbor zoznamu šrafovaní má formát [meno_súboru].soh.

Pre uloženie zoznamu šrafovaní kliknite na ikonu Uložiť zoznam šrafovaní, zadajte meno súboru a kliknite na Uložiť.

Formát - Oblasť

Načítavanie štýlov čiar a šípok

Please support us!