Kopírovanie snímok z iných prezentácií

Do aktuálnej prezentácie môžete vložiť snímky z iných prezentácií. Taktiež môžete kopírovať a vkladať snímky medzi prezentáciami.

Vloženie snímku z inej prezentácie:

  1. Otvorte prezentáciu a zvoľte Zobraziť - Normálny.

  2. Choose .

  3. Nájdite súbor s prezentáciou obsahujúcou snímok, ktorý si prajete vložiť, a kliknite na Vložiť.

  4. Kliknite na značku plus vedľa ikony súboru prezentácie a potom zvoťe snímok (snímky), ktoré chcete vložiť.

  5. Kliknite na OK.

Kopírovanie a vkladanie snímok medzi prezentáciami:

  1. Otvorte prezentácie medzi ktorými chcete kopírovať.

  2. V prezentácii obsahujúcej snímok (snímky), ktoré si prajete kopírovať, zvoľte Zobraziť - Poradie snímok.

  3. Vyberte snímok (snímky) a zvoľte Úpravy - Kopírovať.

  4. Prepnite sa do prezentácie, do ktorej si prajete snímok (snímky) vložiť a zvoľte Zobraziť - Normálne.

  5. Vyberte snímok, za ktorým má nasledovať kopírovaný snímok, a zvoľte Úpravy - Vložiť.

Please support us!