Vytvorenie vývojového diagramu

Vytvorenie vývojového diagramu:

 1. Zvoľte nástroj z panelu Vývojový diagram na paneli Kreslenie.

 2. Pretiahnite tvar na vašej snímke.

 3. Zopakovaním predchádzajúcich krokov pridajte ďalšie tvary.

 4. Otvorte panel Spojnice na paneli Kreslenie a zvoľte čiarové spojnice.

 5. Presuňte kurzor myši na okraj tvaru tak, aby sa ukázali spojovacie miesta.

 6. Kliknite na spojovacie miesto, pretiahnite spojnicu na spojovacie miesto na druhom tvare a potom uvoľnite tlačidlo myši.

 7. Zopakovaním predchádzajúcich krokov pridajte ďalšie spojnice.

Teraz máte základnú kostru vášho vývojového diagramu.

Pridanie textu do tvarov vo vašom vývojovom diagrame:

Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Pridanie farebnej výplne do tvaru:

 1. Vyberte tvar a zvoľte Formát - Oblasť.

 2. Zvoľte Farba a potom kliknite na farbu v zozname.

Pridanie aktívnych prvkov, ktoré volajú ďalšie snímky:

Priraďte interakcie k niektorým objektom vo svojej snímke.

 1. Vyberte objekt a zvoľte Prezentácia - Interakcia

 2. Zvoľte interakciu v dialógovom okne. Napríklad zvoľte: "Prechod na nasledujúciu snímku" keď používateľ klikne na objekt.

Please support us!