Kreslenie kriviek

Ikona Krivka Ikona na paneli Kresba otvorte panel nástrojov pre kresbu Bézierových kriviek. Bézierove krivky sú určené počiatočným a koncovým bodom, ktoré sa nazývajú "kotvy". Zakrivenie Bézierovej krivky určujú riadiace body ("úchyty"). Presunutie riadiaceho bodu zmení tvar Bézierovej krivky.

Note Icon

Riadiace body sú viditeľné len v režime "Úprava bodov". Riadiace body sa zobrazujú ako krúžky, kotevné body sú zobrazené ako štvorčeky. Počiatočný bod je o trochu väčší ako ostatné.


Je možné spojiť segmenty Bézierových kriviek a rovných čiar a vytvoriť tak zložité Bézierove krivky. K spojeniu segmentov je možné použiť tri druhy prechodov:

Ako používať nástroj Krivka

 1. Na panelu Kresba otvorte panel nástrojov Krivky Ikona a vyberte nástroj KrivkaIkona.

 2. Kliknite na miesto, kde má čiara začínať a potiahnite myšou smerom, ktorým má čiara viesť. Smer ukazuje riadiaca čiara.

  Pokiaľ chcete obmedziť smer čiary na 45 stupňov, podržte počas ťahania myši klávesu Shift.

 3. Pustite myš na mieste, kde by mal byť prvý riadiaci bod.

 4. Presuňte ukazovateľ na miesto, kde chcete, aby končil segment čiary. Krivka sa mení podľa ukazovateľa.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Ako používať Čiaru voľnou rukou

 1. Na paneli Kresba otvorte panel Krivky Ikona a vyberte nástroj Čiara voľnou rukouIkona.

 2. Kliknite na miesto, kde chcete krivku začať a držte tlačidlo myši.

 3. Nakreslite čiaru od ruky podobne ako ceruzkou.

 4. Čiaru ukončíte pustením tlačidla myši.

Please support us!