Načítavanie štýlov čiar a šípok

Štýly môžete použiť na usporiadanie podobných typov čiar a šipiek. LibreOffice poskytuje niekoľko štandardných súborov, ktoré môžete načítať do svojho dokumentu. Ak chcete, môžete pridať, alebo odstrániť elementy zo súboru štýlov, alebo si vytvoriť i vlastný súbor štýlov.

Načítanie súboru štýlu čiar:

  1. Zvoľte Formát - Čiara a kliknite na záložku Štýly čiar.

  2. Kliknite na ikonu Načítať štýly čiar.

  3. Locate the file containing the line styles that you want to load, and then click OK. The file has the format [filename].sod.

Pre uloženie súboru štýlov kliknite na tlačidlo Uložiť štýly čiar, zadajte meno súboru a kliknite na OK.

Načítanie súboru štýlu šipiek:

  1. Zvoľte Formát - Čiara a kliknite na záložku Štýly šipiek.

  2. Kliknite na ikonu Načítať štýly šipiek.

  3. Locate the file containing the arrow styles that you want to load, and then click OK. The file has the format [filename].soe.

Pre uloženie súboru štýlov šípok kliknite na ikonu Uložiť štýly šípok, zadajte meno súboru a kliknite na OK.

Please support us!