Používanie klávesových skratiek v LibreOffice Impress

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Pre prístup k príkazom LibreOffice Impress i pre navigáciu v pracovnej ploche môžete použiť klávesnicu. LibreOffice Impress používa pre vytvorenie kresby objektov rovnaké klávesové skratky ako LibreOffice Draw.

Výber zástupných znakov

LibreOffice Impress AutoLayouts use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press +Enter. To move to the next placeholder, press +Enter again.

note

If you press +Enter after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.


Ak chcete vytvoriť alebo upraviť objekt kresby

 1. Klávesou F6 prejdete na panel Kresba.

 2. Šípkou vpravo sa posuniete na ikonu požadovaného kresliaceho nástroja.

 3. Ak je vedľa ikony šípka, dá sa k danému nástroju otvoriť ďalší panel nástrojov. Stlačte šípku hore alebo dole a otvorí sa panel. Potom šípkami vľavo alebo vpravo vyberte ikonu.

 4. Press +Enter.

  Objekt sa vytvorí uprostred aktuálneho dokumentu.

 5. To return to the document, press +F6.

  Pomocou kurzorových šipiek sa dá objekt premiestniť na požadované miesto. Ak chcete vybrať príkaz z miestnej ponuky objektu, stlačte Shift F10.

Na označenie objektu

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Klávesou Tab sa prepínate medzi objektmi, až kým neoznačíte požadovaný objekt.

Počas prezentácie

To start a Slide Show

To start a slide show from the beginning, press F5.

To start a slide show from the current slide, press Shift+F5.

Prechod na nasledujúcu snímku alebo nasledujúci animačný efekt

Medzera

Prechod na nasledujúcu snímku bez prehratia animovaných efektov

+PageDown

Návrat na predchádzajúcu snímku

+PageUp

Prechod na určitú snímku

Zadajte číslo snímku a stlačte Enter.

Stop slide show

Esc or -.

Zoraďovač snímok

Keď po prvýkrát prepnete na Zoraďovač snímok, stlačte Enter, aby sa aktivovala pracovná plocha pre vstup z klávesnice. V ostatných prípadoch stlačte F6 na prepnutie na pracovnú plochu, a potom stlačte Enter.

Vyber a zrušenie výberu snímok

Použite šípky, aby ste sa dostali na snímku, ktorý chcete vybrať a potom stlačte Medzeru. Ak chcete pridať ďalší snímok do výberu, prejdite pomocou šípok na snímku, a stlačte Medzeru. Pre odstránenie snímku z výberu, prejdite na (vybraný) snímok a znovu stlačte Medzeru.

Kopírovanie snímku:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to copy, and then press +C.

 2. Move to the slide where you want to paste the copied slide, and then press +V.

Presúvanie snímku:

 1. Use the arrow keys to navigate to the slide that you want to move, and then press +X.

 2. Position the cursor where you want to move the slide, and then press +V.

 3. Vyberte Pred alebo Za aktuálny snímok a potom kliknite na OK.

Please support us!