Import stránok HTML do prezentácií

Akékoľvek textové súbory, vrátane dokumentov HTML, môžete importovať do snímky vašej prezentácie.

Vloženie textu zo súboru do snímky:

  1. In the place where you want to insert the text, choose .

  2. Vyberte "Text" alebo "HTML dokument" v položke Súbory typu.

  3. Nájdite súbor s textom, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na Vložiť.

Ak textový súbor obsahuje viac textu, než je možné zobraziť na jednej snímke, môžete tento text rozdeliť na viacero snímok.

  1. Dvojitým kliknutím na text prejdite do režimu úprav.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Opakujte kroky 1 až 3, pokiaľ nie je všetok text umiestnený na snímkach.

Please support us!