Uloženie prezentácie vo formáte HTML

  1. Otvorte prezetáciu ktorú chcete uložiť vo formáte HTML.

  2. Zvoľte Súbor - Exportovať.

  3. Nastavte Formát súboru na HTML dokument (LibreOffice Impress) (.html;.htm).

  4. Zadajte Meno súboru a potom kliknite na Uložiť.

  5. Nasledujte inštrukcie v sprievodcovi Exportovať HTML.

Please support us!