Adding a Header or a Footer to All Slides

Every slide is based on a master slide. The text, pictures, tables, fields or other objects that you place on the master slide are visible as a background on all slides that are based on that master slide.

Predlohy existujú pre snímky, poznámky a osnovy.

Pridanie prednastavenej hlavičky alebo päty

Všetky typy predlôh majú niekoľko prednastavených oblastí pre zobrazenie dátumu, päty a čísla snímku.

Keď sa prepnete do zobrazenia predlohy, môžete tieto oblasti ľubovoľne presúvať. Môžete pridať doplňujúci text a meniť veľkosti oblastí. Môžete vybrať obsah oblastí a upraviť formátovanie textu. Môžete napríklad zmeniť veľkosť a farbu písma.

tip

A predefined Header Area is available only for notes and handouts. If you want a header on all slides, you can move the Footer Area on the master slide to the top.


Objects that you insert on a master slide are visible on all slides that are based on that master slide.

 1. Zvoľte Zobraziť - Hlavička a päta.

  Zobrazí sa dialóg s dvomi záložkami: Snímka a Poznámky a tézy, v ktorých môžete upraviť obsah prednastavených oblastí.

  Header Footer Dialog

  Pôvodne je pole Dátum a čas povolené, ale formát je nastavený na Pevný a textové pole je prázdne, takže sa na snímku dátum a čas nezobrazí.

  Pôvodne je pole Päta povolené, ale textové pole je prázdne, takže na snímkach sa päta nezobrazuje.

  Pôvodne nie je pole Číslo snímky zaškrtnuté, takže sa nezobrazuje.

 2. Zadajte alebo vyberte obsah, ktorý sa má zobraziť na všetkých snímkach.

 3. If you want to change the position and formatting of the master objects, choose View - Master.

  You see the master slide with areas near the bottom. You can move the areas , and you can select the fields and apply some formatting. You can also enter some text here which will be shown next to the fields.

 4. Kliknite na oblasť Dátum a presuňte pole pre dátum a čas. Označte pole <dátum/čas> a upravte formátovanie poľa, tým sa zmení formát dátumu a času na všetkých snímkach. To isté platí pre oblasti Päta a Číslo snímky.

 5. Normally the predefined elements of the master slide are set to visible in the presentation. You can control the visibility of the predefined elements by choosing Slide - Master Elements.

  Master Layout Dialog

Pridanie textového objektu ako pätu alebo hlavičku

You can add a text object anywhere on the master slide.

 1. Choose View - Master Slide.

 2. On the Drawing bar, select the Text iconIcon.

 3. Drag in the master slide to draw a text object, and then type or paste your text.

 4. Po skončení zvoľte Zobraziť - Normálne.

tip

Do hlavičky a päty je možné vložiť aj polia, ako napr. dátum alebo číslo stránky, vybraním Vložiť - Polia.


Please support us!