Animácia prechodov medzi snímkami

Môžete aplikovať špeciálny efekt, ktorý sa prehrá pri zobrazení snímku.

Priradenie prechodového efektu ku snímku

  1. V Normálnom zobrazení vyberte snímok, ku ktorému chcete pridať transformačný efekt.

  2. V oblasti Úlohy kliknite na Prechod medzi snímkami

  3. Vyberte prechod snímku zo zoznamu.

Prechodový efekt si môžete prezrieť v okne dokumentu.

Note Icon

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


Priradenie prechodového efektu viac ako jednomu snímku

  1. V zobrazení Zoraďovač snímok vyberte snímky, ktorými chcete priradiť transformačné efekty.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. Na paneli Úlohy kliknite na Prechod medzi snímkami.

  3. Vyberte prechod snímku zo zoznamu.

Na prehliadnutie prechodového efektu snímku kliknite na malú ikonu pod snímkam v paneli Snímky.

Odstránenie prechodového efektu

  1. V zobrazení Zoraďovač snímok vyberte snímky, v ktorých si prajete odstrániť prechodový efekt.

  2. Vyberte Bez prechodu v zozname na paneli Úlohy.

Please support us!