Animating Objects in Presentation Slides

Na objekty obsiahnuté na snímkach môžete aplikovať animačné efekty.

Aplikovanie animačného efektu na objekt:

  1. Na snímku v Normálnom zobrazení, vyberte objekt, ktorý chcete animovať.

  2. Choose View - Animation, to open the Custom Animation pane in the Sidebar. Click on Add (+) button, and then select an animation effect.

  3. V dialógu Vlastná animácia kliknite na panel kategórie efektov, zvoľte efekt a kliknite na OK.

Pre prehranie animácie kliknite na Prehrať tlačidlo.

note

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have one or more objects with custom animation. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has custom animation.


Ako použiť a upraviť efekty cesty:

Objekt je možné animovať, aby sa pohyboval po určitej ceste. Môžete použiť prednastavenú alebo vlastnú cestu.

Ak zvolíte "Krivka", "Mnohouholník" alebo "Čiara od ruky", dialóg sa zavrie a môžete nakresliť vlastnú cestu. Ak kresbu dokončíte a nezrušíte, vytvorená cesta sa odstráni z dokumentu a vloží ako efekt cesty.

Úprava cesty

Ak je zobrazený panel Vlastnej animácie, zobrazujú sa na snímku v priehľadnej vrstve cesty všetkých efektov na aktuálnej snímke. Vždy sú viditeľné všetky cesty, je teda ľahké vytvoriť po sebe idúce cesty.

Cestu označíte kliknutím na ňu. Na označenej ceste sa zobrazia úchyty, ktorými môžete cestu posunúť alebo zmeniť jej tvar. Dvojitým kliknutím na cestu sa spustí režim úprav bodov. Tento režim je možné tiež spustiť príkazom Upraviť - Body alebo stlačením klávesy F8.

Odstránenie animačného efektu z objektu:

  1. Na snímku v Normálnom zobrazení vyberte objekt, ktorému chcete odobrať efekt.

  2. Zvoľte Prezentácia - Vlastná animácia.

  3. Kliknite na Odstrániť.

Please support us!