Export animácie vo formáte GIF

  1. Zvoľte animavaný objekt vo vašej snímke.

  2. Zvoľte Súbor - Exportovať.

  3. Vyberte GIF - Graphics Interchange Format (.gif) v zozname Typ súboru.

  4. Kliknite na zaškrtávacie políčko Výber,ak chcete exportovať vybraný objekt a nie celý snímok.

  5. Určite miesto, kam si prajete uložiť animovaný GIF, zadajte meno a potom kliknite na Uložiť.

Please support us!