Vytváranie animovaných obrázkov vo formáte GIF

Na svojich snímkach môžete animovať objekty kresby, textové objekty a grafické objekty (obrázky) a vytvoriť tak pútavejšiu prezentáciu. LibreOffice poskytuje jednoduchý editor animácií, v ktorom môžete vytvoriť animované obrázky poskladaním objektov na vašej snímke. Animačný efekt je dosiahnutý postupným (opakovaným) zobrazovaním statických objektov, ktoré vytvoríte.

Tip Icon

Ak vytvárate animáciu (animovaný GIF) môžete priradiť oneskorenie pre každý snímok zvlášť a taktiež zadať počet opakovaní prehrávania animácie.


Tvorba animovaného GIF obrázka:

 1. Select an object or group of objects that you want to include in your animation and choose Insert - Media - Animated Image.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

 1. V Skupine animácie oblasť, zvoľte Bitmapový objekt.

  Použite animačnú časovú priamku na určenie doby trvania snímku a počtu opakovania (cyklov) danej animácie.

 2. Zadajte číslo snímku v poli Číslo obrázku(ľavé pole).

 3. V poli Doba trvania (uprostred) zadajte počet sekúnd, kedy má byť pole zobrazené.

 4. Zopakujte predchádzajúce dva kroky pre všetky políčka vašej animácie.

  Tip Icon

  Svoju animáciu si môžete prehliadnuť s využitím riadiacich prvkov vľavo od Čísla obrázku.


 5. Vyberte počet opakovaní animácie v kombinovanom poli Počet opakovaní (vpravo).

 6. Zvoľte typ zarovnania objektov v poli Zarovnanie.

 7. Kliknite na Vytvoriť.

Please support us!