Prevod 2D objektov na krivky, mnohouholníky a 3D objekty

You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. LibreOffice can convert 2D objects to the following object types:

Two types of 3D objects

Prevod objektu na krivku:

  1. Vyberte 2D objekt na snímke alebo na stránke.

  2. Kliknite pravým tlačidlom na objekt a zvoľte Previesť - Na krivku.

To modify the shape of the object, click the Points iconIcon on the Drawing toolbar, and drag the handles of the object. You can also drag the control points of a handle to modify the shape of the curve.

Prevod 2D objektu na polygón:

  1. Vyberte 2D objekt na snímke alebo na stránke.

  2. Kliknite pravým tlačidlom na objekt a zvoľte Previesť - Na mnohouholník.

To modify the shape of the object, click the Points iconIcon on the Drawing toolbar, and drag the handles of the object.

Prevod 2D objektu na 3D objekt:

  1. Vyberte 2D objekt na snímke alebo na stránke.

  2. Click the Extrusion On/Off iconIcon on the Drawing bar, or right-click the object and choose Convert - To 3D.

Na úpravu vlastností 3D objektu použite panel Čiara a výplň a panel 3D Nastavenia

Tip Icon

To convert a text object to 3D, use the Fontwork iconIcon on the Drawing toolbar.


Prevod 2D objektu na 3D rotačný objekt:

3D rotačný objekt je vytvorený otočením vybraného objektu okolo jeho vertikálnej osy.

  1. Vyberte 2D objekt na snímke alebo na stránke.

  2. Kliknite pravým tlačidlom na objekt a zvoľte Previesť - Do 3D rotačného objektu.

Na úpravu vlastností 3D objektov použite panel Čiara a výplň a panel 3D Nastavenia.

Tip Icon

Aby ste vytvorili viac komplexný tvar môžete 2D objekt pred prevodom otočiť.


Please support us!