Klávesové skratky pre LibreOffice Impress

Zoznam klávesových skratiek v LibreOffice Impress.

V LibreOffice môžete tiež použiť všeobecné klávesové skratky.

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Funkčné klávesy v LibreOffice Impress

Klávesové skratky

Výsledok

F2

Úprava textu.

F3

Enter Group.

+F3

Exit Group.

Shift+F3

Duplikovať

F4

Umiestnenie a veľkosť

F5

Spustenie prezentácie.

+Shift+F5

Navigátor

F6

Spelling

+F7

Slovník synoným

F8

Úprava bodov.

+Shift+F8

Prispôsobenie textu rozmeru rámca.

+F3

Styles


Klávesové skratky pre ovládanie prezentácie.

Klávesové skratky

Výsledok

Esc or -

Ukončenie prezentácie.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Prehrá nasledujúci efekt (ak je nejaký, ináč prejde na nasledujúcu snímku).

Page Down

Prejde na nasledujúcu snímku bez prehrania efektov.

[číslo] + Enter

Vložte číslo snímku a stlačte Enter pre prechod na určenú snímku.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Prehrá znovu predchádzajúci efekt. Ak neexistuje predchádzajúci efekt, zobrazí predchádzajúci snímok.

Page Up

Prejde na predošlú snímku bez prehrania efektov.

Home

Prechod na prvú snímku prezentácie.

End

Prechod na poslednú snímku prezentácie.

+ Page Up

Prejde na predošlú snímku.

+ Page Down

Prejde na nasledujúcu snímku.

B alebo .

Zobrazí čiernu obrazovku až do nasledujúceho stlačenia niektorej klávesy, alebo posunutia myši.

W alebo ,

Zobrazí bielu obrazovku až do nasledujúceho stlačenia niektorej klávesy, alebo posunutia myši.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Klávesové skratky v normálnom pohľade

Klávesové skratky

Výsledok

Klávesa plus(+)

Zväčšenie.

Klávesa mínus(-)

Zmenšenie.

Klávesa násobenie(×) (numerická klávesnica)

Prisposobenie strany rozmerom okna.

Klávesa delenie(×) (numerická klávesnica)

Zväčšenie aktuálneho výberu.

Shift++G

Zoskupenie vybraných objektov.

Shift G

Zrušenie zoskupenia.

+ click

Vstup do skupiny. Teraz môžete upravovať jednotlivé objekty skupiny. Kliknutím mimo skupiny sa vrátite naspäť do normálneho pohľadu.

+Shift+K

Spojenie vybraných objektov.

+Shift+K

Rozdelenie vybraného objektu. Táto možnosť funguje iba pri objekte ktorý bol vytvorený spojením dvoch alebo viacerých objektov.

+ Plus key

Prenesenie dopopredia.

Shift++ Plus key

Preniesť bližšie.

+ Minus key

Odoslať späť.

Shift++ Minus key

Preniesť dozadu.


Shortcut Keys when Editing Text

Klávesové skratky

Výsledok

+Enter

Soft hyphens; hyphenation set by you.

Shift F5

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

Shift F5

Nerozdeliteľné medzery. Nerozdeliteľné medzery sa nepoužívajú na delenie slov a nie sú rozširované pri zarovnaní do bloku.

Shift + Enter

Zalomenie riadku bez zmeny odseku

Šípka Vľavo

Presunúť kurzor vľavo

Shift+Šípka Vľavo

Presunúť kurzor doľava a označiť

+F3

Prejsť na začiatok slova

Shift F5

Označenie textu slovo za slovom smerom vľavo

Šípka vpravo

Presunúť kurzor vpravo

Shift+Šípka vpravo

Presunúť kurzor doprava a označiť

Page Up

Go to start of next word

Shift F5

Označenie textu slovo za slovom smerom vpravo

Šípka Hore

Presunúť kurzor o jeden riadok vyššie

Shift+Šípka Hore

Označenie riadkov smerom hore

Page Up

Move cursor to beginning of the previous paragraph

Šípka Dole

Presunúť kurzor o riadok nižšie

Shift+Šípka Dole

Označiť riadky smerom dole

Page Down

Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph

+F3

Prejsť na začiatok riadku

+F3

Označiť text od pôvodnej pozície k začiatku riadku

+F3

Prejsť na koniec riadku

+F3

Označiť text od pôvodnej pozície ku koncu riadku

+F3

Go to start of text block in slide

+F3

Go to end of text block in slide

+F3

Vymazanie textu po koniec slova

Page Up

Vymazanie textu k začiatku slova

V zozname: odstránenie prázdneho odseku pred aktuálnym odsekom

Shift F5

Vymazanie textu po koniec vety

Shift F5

Vymazanie textu k začiatku vety


Klávesové skratky pre LibreOffice Impress

Klávesové skratky

Výsledok

Šípka

Posun vybraných objektov alebo pohľadu na stránku v smere šípky.

+ Arrow Key

Pohyb v pohľade na stránku.

Shift + pretiahnutie

Obmedzenie pohybu vybraného objektu vodorovne alebo zvislo.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

+F3

Hold down to draw or resize objects by dragging from the center of the object outward.

click

Výber objektu ktorý je za aktuálne vybraným objektom.

Shift F5

Výber objektu ktorý je pred aktuálne vybraným objektom.

SHIFT+kliknutie

Výber susedných objektov alebo pasáže textu. Kliknite na začiatok výberu, presunte sa na koniec textu a potom podržte stlačenú klávesu Shift a kliknite.

Shift + pretiahnutie (pri zmene veľkosti)

Počas zmeny veľkosti ťahaním podržte stlačenú klávesu Shift a objekt si zachová proporciálnu veľkosť.

Klávesa Tab

Výber objektov v poradí v akom boli vytvorené.

Shift + Tab

Výber objektov v opačnom poradí v akom boli vytvorené.

Esc

Opustenie aktuálneho režimu.

Enter

Aktivácia zástupného objektu v novej prezentácii (iba ak je vybraný snímok).

+Enter

Presunutie na nasledujúci objekt na snímku.

Ak na snímku nie sú textové objekty, alebo ak ste dosiahli posledný objekt, vloží sa za aktuálny snímok nový snímok. Nová snímka bude mať rovnaký vzhľad ako aktuálny snímok.

PageUp

Prejde na predchádzajúcu snímku. Na prvej snímke nemá funkciu.

PageDown

Prejde na nasledujúcu snímku. Na poslednej snímke nemá funkciu.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Klávesové skratky

Výsledok

Home/End

Set the focus to the first/last slide.

Left/Right arrow keys or Page Up/Down

Set the focus to the next/previous slide.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Enter

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!