ZachytiƄ na okraje strany

Určuje, či sa okraj grafickĂ©ho objektu zachytĂ­ na najbliĆŸĆĄĂ­ okraj strany.

D'oh! You found a bug (text/shared/optionen/01070300.xhp#seittext not found).

Icon Snap to Page Margins

ZachytiƄ na okraje strany

Please support us!