Dvojklikom pridáte text

Zmení správanie myši, pri dvojkliku, keď kliknete na objekt, môžete pridať alebo upraviť text.

Ikonka

Dvojitým kliknutím pridať text

Please support us!