Skryť podčasti

Skryje všetky podnadpisy vybraného nadpisu. Skryté podnadpisy sú označené čiernou čiarou pred nadpisom. Ak chcete zobraziť nižšie úrovne nadpisov, kliknite na ikonu Zobraziť podčasti icon.

Icon Hide Subpoints

Skryť podčasti

Please support us!