Šípky

Otvorte panel Šípky, odkiaľ môžete pridávať rovné čiary, čiary so šípkami a kótovacie čiary.

Tip Icon

Ak chcete, môžete pridať šípku po nakreslení čiary zvolením Formát - Čiara a následným zvolením štýlu šípky v poli Štýl.


Úsečka

Nakreslí priamu čiaru na mieste, ktoré určíte myšou. Ak chcete obmedziť čiaru na úhly 45 stupňov, podržte pri ťahaní klávesu Shift.

Ikonka

Úsečka

Úsečka končí šípkou

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru končiacu šípkou. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift.

Ikonka

Úsečka končí šípkou

Čiara so šípkou/kružnicou

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru začínajúcu šípkou a končiacu kružnicou. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift.

Ikonka

Čiara so šípkou/kružnicou

Čiara so šípkou/štvorcom

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru začínajúcu šípkou a končiacu štvorcom. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift.

Ikonka

Čiara so šípkou/štvorcom

Čiara (45°)

Nakreslí čiaru, ktorá je obmedzená na 45-stupňové uhly.

Ikonka

Čiara (45°)

Čiara začína šípkou

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru začínajúcu šípkou. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift..

Ikonka

Čiara začína šípkou

Čiara s kružnicou/šípkou

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru začínajúcu kružnicou a končiacu šípkou. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift.

Ikonka

Čiara s kružnicou/šípkou

Čiara sa štvorcom/šípkou

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru začínajúcu štvorcom a končiacu šípkou. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift.

Ikonka

Čiara sa štvorcom/šípkou

Kótovacia čiara

Nakreslí čiaru zobrazujúcu rozmery. Kótovacie čiary automaticky počítajú a zobrazujú rozmery. Ak chcete nakresliť kótovaciu čiaru, otvorte panel Šípky a kliknite na ikonu Kótovacia čiara. Prejdite kurzorom na miesto, kde chcete čiaru začať a pretiahnite na koncové miesto, potom uvoľnite tlačidlo myši.

Tip Icon

If you want the dimension line to be the same length as the side of a nearby object, hold down the key while dragging. To constrain the dimension line to 45 degrees, hold down the Shift key while dragging.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Ikonka

Kótovacia čiara

Čiara so šípkou

Na mieste, ktoré určíte myšou, nakreslí čiaru so šípkami na oboch koncoch. Ak chcete čiaru obmedziť na uhly 45 stupňov, pri ťahaní podržte Shift.

Ikonka

Čiara so šípkou

Please support us!