Vložiť

Ikonka

Vložiť

Otvorte panel Vložiť, odkiaľ môžete vkladať objekty do dokumentu, napr. grafy, tabuľky alebo obrázky.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

Plávajúci rámec

Vloží plávajúci rámec do aktuálneho dokumentu. Plávajúce rámce sa v dokumentoch HTML používajú na zobrazenie obsahu iného súboru.

Icon Floating frame

Plávajúci rámec

Insert /Objects from File

Umožní vám vložiť celý súbor alebo iba jeho časť.

Ikonka

Tabuľka

Vloží novú tabuľku do aktuálneho snímku alebo stránky.

Icon Insert Table

Table

Zo súboru

Inserts an image into the current document .

Icon Image

Obrázok

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video

Vzorec

Inserts a formula into the current document.

Icon Formula

Vzorec

Graf

Icon Chart

Graf

OLE objekt

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

Objekt OLE

Please support us!