Obdĺžniky

Pomocou Nástroje - Prispôsobiť - Panely nástrojov, môžete pridať panel Obdĺžniky.

Zaoblenie Rohov

Obdĺžnik

Nakreslí vyplnený obdĺžnik, ktorý môžete pretiahnuť do aktuálneho dokumentu. Kliknite na miesto, kde chcete umiestniť roh obdĺžnika a natiahnite ho na veľkosť, ktorú si želáte. Pre nakreslenie štvorca držte shift počas ťahania.

Ikonka

Obdĺžnik

Štvorec

Nakreslí vyplnený štvorec na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh štvorca, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť obdĺžnik, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Štvorec

Zaoblený obdĺžnik

Nakreslí vyplnený zaoblený obdĺžnik na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh zaobleného obdĺžnika, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť zaoblený štvorec, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Zaoblený obdĺžnik

Zaoblený štvorec

Nakreslí vyplnený zaoblený štvorec na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh zaobleného štvorca, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť zaoblený obdĺžnik, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Zaoblený štvorec

Obdĺžnik, nevyplnený

Nakreslí prázdny obdĺžnik na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh obdĺžnika, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť štvorec, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Obdĺžnik, nevyplnený

Štvorec, nevyplnený

Nakreslí prázdny štvorec na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh štvorca, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť obdĺžnik, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Štvorec, nevyplnený

Zaoblený obdĺžnik, nevyplnený

Nakreslí prázdny zaoblený obdĺžnik na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh zaobleného obdĺžnika, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť zaoblený štvorec, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Zaoblený štvorec, nevyplnený

Zaoblený štvorec, nevyplnený

Nakreslí prázdny zaoblený štvorec na určené miesto v dokumente. Kliknite na miesto, kam chcete umiestniť roh zaobleného štvorca, a potom natiahnite na požadovanú veľkosť. Ak chcete nakresliť zaoblený obdĺžnik, podržte počas ťahania Shift.

Ikonka

Zaoblený štvorec, nevyplnený

Please support us!