Gluepoints Bar

Insert or modify the properties of a gluepoint. A gluepoint is a point where you can attach a connector line. By default, LibreOffice automatically places a gluepoint at the center of each side of the bounding rectangle for every object you create.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing bar.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints


Vytvorenie vývojového diagramu

Insert Gluepoint

Inserts a gluepoint where you click in an object.

Icon

Vložiť bod

Smer odchodu doľava

Connector attaches to the left edge of the selected gluepoint.

Icon

Smer odchodu doľava

Smer odchodu nahor

Connector attaches to the top edge of the selected gluepoint.

Icon

Smer odchodu nahor

Smer odchodu doprava

Connector attaches to the right edge of the selected gluepoint.

Icon

Smer odchodu doprava

Smer odchodu dole

Connector attaches to the bottom edge of the selected gluepoint.

Icon

Smer odchodu dole

Gluepoint Relative

Maintains the relative position of a selected gluepoint when you resize an object.

Icon

Gluepoint Relative

Gluepoint Horizontal Left

Keď sa zmení veľkosť objektu, aktuálny záchytný bod ostane uchytený k ľavému okraju objektu.

Icon

Gluepoint Horizontal Left

Gluepoint Horizontal Center

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod umiestnený do stredu objektu.

Icon

Gluepoint Horizontal Center

Gluepoint Horizontal Right

Keď sa zmení veľkosť objektu, aktuálny záchytný bod ostane uchytený k pravému okraju objektu.

Icon

Gluepoint Horizontal Right

Gluepoint Vertical Top

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod uchytený k hornému okraju objektu.

Icon

Gluepoint Vertical Top

Gluepoint Vertical Center

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod uchytený do vertikálneho stredu objektu.

Icon

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod uchytený k spodnému okraju objektu.

Icon

Gluepoint Vertical Bottom

Please support us!