Panel záchytných bodov

Insert or modify the properties of a gluepoint. A gluepoint is a point where you can attach a connector line. By default, LibreOffice automatically places a gluepoint at the center of each side of the bounding rectangle for every object you create.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Kliknite na ikonu Záchytné body na paneli Kresba.


Vytvorenie vývojového diagramu

Vložiť záchytný bod

Inserts a gluepoint where you click in an object.

Ikonka

Vložiť bod

Smer odchodu doľava

Connector attaches to the left edge of the selected gluepoint.

Ikonka

Smer odchodu doľava

Smer odchodu nahor

Connector attaches to the top edge of the selected gluepoint.

Ikonka

Smer odchodu nahor

Smer odchodu doprava

Connector attaches to the right edge of the selected gluepoint.

Ikonka

Smer odchodu doprava

Smer odchodu dole

Connector attaches to the bottom edge of the selected gluepoint.

Ikonka

Smer odchodu dole

Relatívny záchytný bod

Maintains the relative position of a selected gluepoint when you resize an object.

Ikonka

Relatívny záchytný bod

Záchytný bod horizontálne vľavo

Keď sa zmení veľkosť objektu, aktuálny záchytný bod ostane uchytený k ľavému okraju objektu.

Ikonka

Záchytný bod horizontálne vľavo

Záchytný bod horizontálne uprostred

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod umiestnený do stredu objektu.

Ikonka

Záchytný bod horizontálne uprostred

Záchytný bod horizontálne vpravo

Keď sa zmení veľkosť objektu, aktuálny záchytný bod ostane uchytený k pravému okraju objektu.

Ikonka

Záchytný bod horizontálne vpravo

Záchytný bod vertikálne hore

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod uchytený k hornému okraju objektu.

Ikonka

Záchytný bod vertikálne hore

Záchytný bod vertikálne uprostred

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod uchytený do vertikálneho stredu objektu.

Ikonka

Záchytný bod vertikálne uprostred

Záchytný bod vertikálne dole

Po zmene veľkosti objektu zostane aktuálny záchytný bod uchytený k spodnému okraju objektu.

Ikonka

Záchytný bod vertikálne dole

Please support us!