Lupa

Zmenší alebo zväčší náhľad na aktuálny dokument. Kliknutím vedľa ikony sa otvorí lišta Lupa.

Icon Zoom

Lupa

Icon Zoom ($[officename] Impress in Outline and Slide View)

Lupa (LibreOffice Impress v pohľade Osnova a Snímky)

Zväčšiť

Zobrazí aktuálny snímok v dvojnásobnej veľkosti.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

Icon Zoom In

Zväčšiť

Zmenšiť

Zobrazí snímku v polovičnej veľkosti oproti súčasnej.

Icon Zoom Out

Zmenšiť

Priblížiť na 100%

Zobrazí snímok v skutočnej veľkosti.

Icon Zoom 100%

Priblížiť na 100%

Zväčšiť predchádzajúci

Returns the display of the slide to the previous zoom factor you applied. You can also press +Comma(,).

Icon Previous Zoom

Zväčšiť predchádzajúci

Zväčšiť nasledujúci

Undoes the action of the Previous Zoom command. You can also press +Period(.).

Icon Next Zoom

Zväčšiť nasledujúci

Celá strana

Zobrazí celý snímok na obrazovku.

Icon Print Preview

Celá strana

Šírka strany

Zobrazí celú šírku snímku na obrazovku. Horný a dolný okraj nemusí byť vidno.

Icon Zoom Page Width

Šírka strany

Optimálne zobrazenie

Upraví veľkosť priblíženia, aby boli viditeľné všetky objekty na snímku.

Icon Optimal View

Optimálne zobrazenie

Škálovať objekt (zoom)

Zmení veľkosť priblíženia, aby boli viditeľné všetky vybrané objekty.

Icon Object Zoom

Škálovať objekt (zoom)

Posun

Posunie snímok v okne LibreOffice. Umiestnite kurzor nad snímok a pretiahnite. Keď uvoľníte tlačidlo myši, zvolí sa posledný použitý nástroj.

Icon Shift

Posun

Please support us!