Lupa

Zmenší alebo zväčší náhľad na aktuálny dokument. Kliknutím vedľa ikony sa otvorí lišta Lupa.

Ikonka

Lupa

Ikonka

Lupa (LibreOffice Impress v pohľade Osnova a Snímky)

Zväčšiť

Zobrazí aktuálny snímok v dvojnásobnej veľkosti.

Tiež môžete vybrať nástroj Zväčšiť a natiahnuť obdĺžnik okolo oblasti, ktorú chcete zväčšiť.

Ikonka

Zväčšiť

Zmenšiť

Zobrazí snímku v polovičnej veľkosti oproti súčasnej.

Ikonka

Zmenšiť

Priblížiť na 100%

Zobrazí snímok v skutočnej veľkosti.

Ikonka

Priblížiť na 100%

Zväčšiť predchádzajúci

Vráti zobrazenie na predchádzajúce priblíženie. Tiež môžete stlačiť čiarka(,).

Ikonka

Zväčšiť predchádzajúci

Zväčšiť nasledujúci

Zruší príkaz Zväčšiť predchádazjúci. Môžete stlačiť aj bodka(.).

Ikonka

Zväčšiť nasledujúci

Celá strana

Zobrazí celý snímok na obrazovku.

Ikonka

Celá strana

Šírka strany

Zobrazí celú šírku snímku na obrazovku. Horný a dolný okraj nemusí byť vidno.

Ikonka

Šírka strany

Optimálne zobrazenie

Upraví veľkosť priblíženia, aby boli viditeľné všetky objekty na snímku.

Ikonka

Optimálne zobrazenie

Škálovať objekt (zoom)

Zmení veľkosť priblíženia, aby boli viditeľné všetky vybrané objekty.

Ikonka

Škálovať objekt (zoom)

Posun

Posunie snímok v okne LibreOffice. Umiestnite kurzor nad snímok a pretiahnite. Keď uvoľníte tlačidlo myši, zvolí sa posledný použitý nástroj.

Ikonka

Posun

Please support us!