Aktuálny snímok/vrstva

Zobrazí číslo aktuálneho snímku a celkový počet snímok.

Note Icon

V režime vrstvy sa zobrazí názov vrstvy, ktorá obsahuje vybraný objekt


Please support us!