Aktuálna veľkosť

Zobrazí X-ovú a Y-ovú pozíciu kurzora a veľkosť vybraného objektu.

This Status bar field uses the same measurement units as the rulers. You can define the units by choosing - LibreOffice Impress - General.

Please support us!