Zobraziť/skryť snímku

Skryje zvolený snímok tak, aby sa nezobrazil počas prezentácie.

Číslo skrytého snímku je preškrtnuté. Pre zobrazenie snímku zvoľte ešte raz možnosť Prezentácia - Zobraziť/skyť snímku.

Ikonka

Zobraziť/skryť snímku

Please support us!