Prienik

Vytvorí tvar z plôch prekrývajúcich sa objektov.

Pre prĂ­stup k tomuto prĂ­kazu...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Vyberte dva alebo viac objektov, otvorte kontextové menu a zvoľte Tvary - Prienik


Please support us!