Odčítať

Odčíta plochu vybraného objektu od najnižšie položeného objektu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Vyberte dva alebo viac objektov, otvorte kontextové menu a zvoľte Tvary - Odčítať


Akékoľvek viditeľné medzery medzi objektmi sú uchované.

Please support us!