Zlúčiť

Pridá plochu vybraného objektu ku ploche najnižšieho objektu z výberu. Tento príkaz sa dá najlepšie využiť u prekrývajúcich sa objektov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Vyberte dva alebo viac objektov, otvorte kontextové menu a zvoľte Tvary - Zlúčiť


Akékoľvek viditeľné medzery medzi objektmi sú uchované.

Skladanie objektov a konštrukcia tvarov

Please support us!