Tvary

Vytvorí tvar z dvoch alebo viacerých vybraných objektov.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Zvoľte dva alebo viac objektov, otvorte kontextové menu a zvoľte Tvary


Tvary preberajú vlastnosti od najnižšie položeného objektu.

Zlúčiť

Pridá plochu vybraného objektu ku ploche najnižšieho objektu z výberu. Tento príkaz sa dá najlepšie využiť u prekrývajúcich sa objektov.

Odčítať

Odčíta plochu vybraného objektu od najnižšie položeného objektu.

Prienik

Vytvorí tvar z plôch prekrývajúcich sa objektov.

Please support us!