Pripojiť

Vytvorí čiaru alebo Beziérovu krivku spojením dvoch alebo viac čiar, kriviek alebo iných objektov čiarou. Uzavrené objekty obsahujúce výplň sa prevedú na čiary bez výplne.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Vyberte dve alebo viac čiar, otvorte kontextové menu a zvoľte Spojiť.


Please support us!