Rozdeliť

Rozdelí zložený objekt na jednotlivé časti. Výsledný objekt má úplne rovnaké vlastnosti pre výplň a čiaru ako mal zložený objekt.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

Vyberte zložený objekt, otvorte kontextové menu a zvoľte Rozdeliť.


Please support us!