Zložiť

Zloží dva a viac objektov do jediného tvaru. Na rozdiel od zoskupenia zložené objekty zdedia vlastnosti od najnižšieho objektu v poradí. Zložené objekty môžete taktiež rozdeliť ale strácate tým originálne vlastnosti objektu.

Pri zložení objektov sú všetky nakreslené objekty nahradené Beziérovými krivkami a tam, kde sa objekty prekrývajú vzniknú prázdne oblasti.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Vyberte dva alebo viac objektov, otvorte kontextové menu a zvoľte Zložiť.


Please support us!