Na obrysy

Prevedie vybraný objekt na polygón alebo skupinu polygónov. Pokiaľ sa pri prevode vytvorí skupina polygónov (napríklad pri prevode textového objektu), stlačte F3 pre vstup do skupiny, aby ste mohli jednotlivé polygóny upraviť.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Otvorte menu vybraného objektu a zvoľte Previesť - Do obrysov


Po prevedení čiary alebo textového objektu na obrys ho už nemôžete ďalej upravovať štandardným spôsobom. Avšak obrys ide stále upraviť ako ľubovoľný iný polygón, vrátane použitia Upraviť – Body pre zmenu jeho tvaru.

Please support us!