Previesť na 3D rotačný objekt

Vytvorí tretí rozmer otočením vybraného objektu okolo jeho zvislej osy.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Otvorte menu vybraného objektu a zvoľte Previesť - Do 3D rotačného objektu


Vybraný objekt je najprv prevedený na obrys, a až následne na 3D objekt.

Please support us!